Advokátní kancelář Mgr. Lenky Korečkové

poskytuje právní služby ve všech oblastech práva a to v právu trestním, občanském, obchodním a správním.
Právní služby jsou poskytovány s velkým důrazem na individuální přístup ke každému klientovi a každý případ
je řešen jednotlivě s ohledem na konkrétní potřeby.


Advokátní kancelář Mgr. Lenky Korečkové působí úspěšně v regionu Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové, Náchod, Ústí nad Orlicí, Pardubice a i v dalších krajích České republiky. Předností je flexibilita, prioritou komplexní právní poradenství ve všech oblastech práva a kvalitní péče o klienta. Cílem advokátní kanceláře je úspěšné uzavření transakcí, prosazení zájmů klienta a budování dlouhodobých vztahů s klienty a obchodními partnery. Advokátní kancelář Mgr. Lenky Korečkové spolupracuje s předními advokátními, znaleckými a exekutorskými kancelářemi a úřady. Výkon advokátní činnosti advokátní kanceláře je pojištěn z titulu pojištění profesní odpovědnosti za škodu a to až do výše 3 mil. Kč. Ve všech oblastech práva pak advokátní kancelář zejména: